Sara och fullblodsmysteriet

Författare
Anna Sellberg
(Anna Sellberg.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pollux hästbokklubb/Stabenfeldt, AIT Falun AB 1999 Sverige, Malmö, Falun 154 sidor. 22 cm