Sartre - pelon, inhon ja valinnan filosofia

Författare
Esa Saarinen
(Esa Saarinen.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fanzine 1983 Finland, Helsinki 322 sidor.