Satsa på Norrland - sju remissvar på betänkandet "Aktiv lokaliseringspolitik" samt riktlinjerna för regeringens proposition i sammandrag

Författare
(Sammanställning: Nils Forsgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Boktr.-ab 1964 Sverige, Sundsvall, Sundsvall 86 sidor. ill.