Say when och 1284 andra engelska idiom

Författare
Stieg Hargevik
(Stieg Hargevik, Magnus Ljung.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte ordbok, Norstedt 1990 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 92 sidor. 19 cm
Esselte studium, Norstedt 1989 Sverige, Solna, Stockholm [4], 92 sidor. 19 cm