Say when og 1284 andre engelske idiom

Författare
Stieg Hargevik
(Stieg Hargevik, Magnus Ljung.)
Genre
Lexikon
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
NKS-forl. 1990 Norge, Oslo 97 sidor.