Scaling and corrosion - annex VI - environmental and chemical aspects of thermal energy storage in aquifers

Författare
Olof Andersson
(Prepared by Olof Andersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Council for Building Research Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Ljunglöf 1992 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm [6], 102 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm