Scallops - biology, ecology, aquaculture, and fisheries

Författare
(Edited by Sandra E. Shumway, G. Jay Parsons.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier 2016 Nederländerna, Amsterdam 1 online resource (xviii, 1196 sidor) diagram, illustrationer, kartor, tabeller 978-0-444-62719-3