Scandinavica et Fenno-Ugrica - studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954

Författare
(Red. av Dag Strömbäck ....)
Genre
Festschrift
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1954 Sverige, Stockholm [12], 389 sidor.