Scenes from American life - contemporary short fiction

Författare
(Ed. by Joyce Carol Oates.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
cop. 1973 USA, New York 271 sidor.