Schötel oder Was solls - Stücke und Essays

Författare
Christoph Hein
(Christoph Hein.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luchterhand 1986 Tyskland, Darmstadt 203 sidor.