Schaktövervakning inför nedläggning av fiberkabel längs med Prästgårdsvägen, Täby kyrkby : arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning : Täby 26:1, 180:1, 182:1, 255:1, Fittja 26:1, Prästgården 2:4, Skogberga 4:3, Täby socken och kommun, Uppland

Författare
Ingela Harrysson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2014 Sverige, Västerås 8 sidor. : ill. 978-91-7453-355-2