Scheikens söner - Roman

Författare
E. M. Hull
(Bemynd. övers. av Karin Jensen f. Lidforss)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1926 Sverige, Stockholm 379s
1926 Sverige, Stockholm 379 sidor.