Schicksalsjahre Österreichs 1908-1919 Bd 1, 1908-1914 - das politische Tagebuch Josef Redlichs

Författare
Josef Redlich
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Österrike, Graz xix, 295 sidor.