Schmalkaldiska artiklarna - konkordieboken 4

Författare
Martin Luther
(Martin Luther övers. från den latinska texten av Per Jonsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P. Jonsson, Affärstryck 1976 Sverige, Landskrona, Landskrona 36 sidor. 21 cm
Diakonistyr. 1938 Sverige, Stockholm 118, (2) sidor.