Schools as learning organisations - impact on activities and leadership - paper presented at the ATEE conference, August 24-27 2003

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren, Karin Alvemark)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun 11 sidor. 91-89020-43-X