Schopenhauer

Författare
Arthur Schopenhauer
(I urval av Thomas Mann övers. av Ingemar Wizelius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1942 Sverige, Stockholm 175 sidor.