Samlade arbeten 8, Bror och syster = Schopenhauer

Författare
Mikael Lybeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström, Simelius 1922 Finland, Helsingfors, Helsingfors 231 sidor. 8:o
Bonnier 1922 Sverige, Stockholm 103 sidor.
Söderström 1922 Finland, Helsingfors 103 sivua 20 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan