Screening av triclosan i reningsverk och recipienter

Författare
Margaretha Adolfsson-Erici
(Margaretha Adolfsson-Erici, Carina Johansson, Maria Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för tillämpad miljöforskning 2003 Sverige, Stockholm 18 sidor.