Se människan

Författare
Martin Lönnebo
(Martin Lönnebo foto: Åke Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangelisationsnämnden i Linköpings stift 1986 Sverige, Linköping 59 sidor. : ill. 21 cm
Sveriges kyrkliga studieförb. (SKS) 1986 Sverige, Linköping 9 sidor.