"Seacurity" - improving the security of the global sea-container shipping system

Författare
Maarten van de Voort
(Maarten van de Voort, Kevin A. O'Brien with Adnan Rahman and Lorenzo Valeri)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
RAND 2003 Kalifornien, Santa Monica, CA ii, 19 sidor. 30 cm.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan