Security studies - critical concepts in international relations

Författare
(Edited by Theo Farrell.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 2010 Storbritannien, Abingdon, Oxon, New york 5 v. (xxi, 548, ix, 448, viii, 388, viii, 369, 978-0-415-45601-2, 978-0-415-45602-9, 978-0-415-45603-6, 978-0-415-45604-3, 978-0-415-45605-0, 978-0-415-55908-9