Seklets dagsverken - 23 författare om arbete

Författare
(Redaktörer: Jan-Ewert Strömbäck & Marie Bois illustrationer: Kristoffer Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarskyddsstyr., Elander Gummesson 1999 Sverige, Solna, Falköping 257 sidor. ill. 21 cm