Sekten - ett reportage om Knutby Filadelfia

Författare
Anna Lindman
(Anna Lindman.)
Genre
Reportage
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fri tanke 2023 Sverige, Stockholm 333 sidor 18 cm 978-91-89733-67-1
Fri tanke 2021 Sverige, Stockholm 333 sidor 24 cm 978-91-89139-88-6
Fri tanke 2021 Sverige, Stockholm 978-91-8020-372-2