Selected drawings

Författare
Tully Filmus
(Tully Filmus with an essay by Isaac Bashevis Singer.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jewish publication soc. 1971 USA, Philadelphia 76 sidor. huvudsakligen ill. 33 cm.