Selected poems

Författare
Dannie Abse
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 1994 Storbritannien, Harmondsworth x, 228 sidor. 0-14-058725-X
Hutchinson 1970 Storbritannien, London 95 sidor. 0-09-101201-5, 0-09-101200-7