Selected readings in the history of libarianship

Författare
John Leonard Thornton
(John L. Thornton)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Storbritannien, London 408 sidor.