Selenets roll i fosformetabolismen hos kiselalgen Stephanodiscus hantzschii v. pusillus

Författare
Katarina Zeipel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Uppsala 27 sidor.