Self-localization of mobile robots in dynamic indoor environments

Författare
Ola Bengtsson
(Ola Bengtsson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2001 Sverige, Göteborg 105 sidor. ill.