Selim och Kalulu - deras märkliga öden och äventyr

Originaltitel
My dark companions and their strange stories
Författare
Henry Morton Stanley
(Henry Stanley fritt berättad för Sveriges barn av Henrik Wranér teckningar av Louis Moe red. Signe H. Wranér)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svensk läraretidning 1947 Sverige, Stockholm 208 sidor. : ill.
Svensk läraretidning 1929 Sverige, Stockholm 255 sidor. ill.
Svensk läraretidning 1920 Sverige, Stockholm 255 sidor. : ill.
1907 Sverige, Stockholm 256 sidor.