Selma Lagerlöf - skildrad för ungt folk och andra

Författare
Jeanna Oterdahl
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gummesson, A.J. Lindgren 1958 Sverige, Stockholm, Falköping 148 sidor., 2 pl.-bl.
Sv. missionsförb., Bröderna Borgström 1949 Sverige, Stockholm, Motala 128 sidor.
Sv. missionsförb., Bröderna Borgström 1948 Sverige, Stockholm, Motala 125 sidor.