Senmesolitikum på Forssjöboplatsen - Södermanland, Stora Malms socken, Djulö 2:40, Stora Malm 39:1 : dnr 423-1680-2010 : arkeologisk undersökning

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 28 sidor.