Sensing Corporeally: Toward a Posthuman Understanding

Författare
Lawrence Solomon
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Toronto Press Utgivningsland okänt / Ej specificerat