Sensorisk analys - ordlista med förklaringar

Författare
Birger Drake
(Birger Drake och Birgit Lundgren.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet cop. 1978 Sverige, Göteborg v, 83 sidor.