Sentrum og periferi i radio- og fjernsynsnyheter

Författare
Marit Bakke
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Norge, Oslo 87 sidor. 82-570-6007-0