Septemberdag

Författare
Pamela Wynne
(Övers. av Henry Reis)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1932 Sverige, Stockholm 243s