Serbiska folksånger

Författare
(Öfversatta af Joh. Ludv. Runeberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1830 Finland, Helsingfors 121 sidor.