Serbocroatian heroic songs

Författare
(Collected by Milman Parry edited and translated by Albert Bates Lord.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press, Serbian Academy of Sciences 1953-9999 USA, Cambridge Mass., Belgrade Vol. 1- 24 cm.