Sergels Othryades - en härledning samt ett tillägg om Rembrandts Claudius Civilis

Författare
Erik Borg
(Erik Borg med engelsk övers.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seelig 1955 Sverige, Stockholm 101 sidor. : ill.