Serverat - en utställning om tallrikar : 21.10.87-6.1.88 Röhsska konstslöjdmuseet, Göteborg

Författare
Birgitta Watz
(Birgitta Watz foto: Björn Lindberg, Peter Råberg.)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Röhsska konstslöjdmuseet, Rörstrand, Irkåtr. 1987 Sverige, Göteborg, Stockholm, Solna 48 sidor. ill. 22 cm