Service och bemötande i arbetslivet, Arbetsbok

Författare
Eina Linder
(Eina Linder och Åse Lundén-Welden.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokverksta'n, Bokverksta'n, specialpedagogiska läromedel 2016 Sverige, Örebro, Örebro 79 sidor illustrationer 24 cm 978-91-88309-06-8