Servicesektorns påverkan av differentierad elprissättning

Författare
Bertil Sjöholm
(Bertil Sjöholm, Björn G. Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige 26 sidor.