Setting free the bears

Författare
John Irving
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 USA, New York 0-671-82255-1
Corgi 1979 Storbritannien, London 378 sidor. 0-552-11191-0
Transworld Publishers Ltd 1979 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 416 sidor 19.7 cm 978-0-552-99206-0