Sevärt och litterärt i landskapet Medelpad

Författare
Sten Rigedahl
(Sten Rigedahl foto: Anders Andersson.)
Genre
Guideböcker, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olof Högberg sällsk., Nykterhetsrörelsens bildningsförb. (NBV, Accidenstr. 1993 Sverige, Sundsvall, Sundsvall [1] sidor., sidor. 4-62 ill. 21 cm