Sex daghemsavdelningar - en beskrivning av vissa objektiva förhållanden

Författare
Bertil Gustafsson
(Bertil Gustafsson, Roger Ljungvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Mölndal 46 sidor. 21 cm