Sex gudar, två folk - en jämförande skandinavisk-samisk översikt

Författare
Maths Gustafsson
(Maths Gustafsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Religionshistoriska inst. 1996 Sverige, Stockholm [2], 76 sidor. ill