Sex rättshistoriska uppsatser

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Åke Modéer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Lund [Ca 140] sidor. (var. pag.)
Juridiska fören., Studentlitt. (distr., Studentlitt. 1980 Sverige, Lund, Lund 159 sidor. ill. 22 cm