Sextonhundrasjuttiosex - minnet av historien, historien om minnet : berättelse om ett krigets år och det blodiga slaget vid Lund

Författare
Claes Wahlöö
(Claes Wahlöö & Göran Larsson med bataljplaner av Petter Lönegård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. Gamla Lund, Lunds offset 1996 Sverige, Lund, Lund 247 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm