Sexualitet och kvinnlig frigörelse i Frida Stéenhoffs tänkande

Författare
Maria Lundell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Inst. för kvinnovetenskap 1995 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 26 bl