Shake

Originaltitel
Shake
Författare
Carli Davidson
(Carli Davidson svensk översättning: Hans-Jacob Nilsson, svenskt original: Mattias Abrahamsson.)
Genre
Bildverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Primo 2014 Sverige, Stockholm, Lettland 144 sidor. huvudsakligen ill. 19 x 21 cm 978-91-86979-11-9