Shakespeares dramatiska arbeten Bd 4, Lustspel, Trettondagsafton Som ni behagar Lika för lika

Författare
William Shakespeare
(William Shakespeare) : översatta av Per Hallström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1925 Sverige, Stockholm 273 sidor.